AUTOR: Sara Mendes E Ogata Tetsuo

DATA: 13.04.2024

DURAÇÃO: ...

Uma viagem pelos céus da música tradicional japonesa moderna. Desta vez trazemos alguns convidados especiais da editora Doyasa! Records.

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!

01. Keiko Kina – Nagareru mamani
02. Mr. Tonohara – Uronsun No Jibara
03. Suzumeno Tears – Itokuri Bushi
04. Suzumeno Tears – Zaraita Bushi
05. Agatha – Yoruno Hirune
06. Agatha – Nadai
07. Remon Nakanishi – Saitaro Bushi
08. Remon Nakanishi – Honai Bushi
09. Umeko Ando – Iuta upopo (original mix)
10. Emiko Kirisute Gomen – Aizu